Wij gebruiken cookies om jouw online shopervaring te optimaliseren. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de plaatsing van de cookies. Instellingen aanpassen

Onze missie en visie

De leer- en modeindustrie kent veel uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Wij geloven dat we als bedrijf een belangrijke rol spelen in het verminderen van de impact van onze activiteiten op het milieu en het creëren van een duurzame samenleving. We hebben daarom een duidelijke misie en visie ontwikkeld die ons richting geeft en helpt om onze doelen te bereiken.

Onze missie
Wij willen fashion accessoires niet alleen betaalbaar houden, maar ook duurzaam maken.

Onze visie
In de aankomende jaren wil Dugros door de verkoop van fashion accessoires aantoonbare positieve invloed hebben op mens, milieu en maatschappij.


Onze duurzame kernthema's

Het duurzaamheidsbeleid van Dugros richt zich op 4 kernthema's. Deze thema's geven richting en vormen de belangrijkste uitdagingen voor de aankomende jaren. Jaarlijks brengen wij verslag uit op deze thema's in ons jaarverslag.

Inspireren voor de toekomst

We inspireren onze collega's, klanten én leveranciers door concreet invulling te geven aan ons MVO beleid. We communiceren erover, delen kennis, zoeken samenwerking en vertellen succesverhalen.

Een duurzaam assortiment

Door te werken met duurzamere materialen leveren we een bijdrage aan een beter milieu. Ons assortiment verduurzamen we door anders te ontwerpen en gebruik te maken van andere of minder grondstoffen.

Een duurzame keten

Als afnemer van fashion accessoires hebben we direct invloed op de omstandigheden in de keten. Samen met onze productiepartners zoeken we naar duurzamere werkwijzen. Daarnaast werken we uitsluitend met BSCI of SA8000 locaties.

Transparantie in de keten

Door de keten transparant te maken krijgt iedereen inzicht in de omstandigheden binnen de keten. We zetten ons in voor eerlijk en veilige productie in de ketens. Hierbij maken we  gebruik van NGO's en nemen we deel aan projecten in productielanden.

Onze visie op duurzaamheid

Dugros streeft naar een transparante productieketen met zo min mogelijk energieverbruik en afval, onder de beste arbeidsomstandigheden. We werken uitsluitend met gecertificeerde of geauditeerde leveranciers. Door intensief samen te werken met onze partners willen wij dit realiseren. In samenwerking met organisaties zoals MVO Nederland, Modint, Solidaridad en ProductIP kunnen we onze doelstellingen behalen. Door kennis te delen, te vergroten of te bundelen maken we samen stappen. Zowel binnen ons bedrijf, in Nederland en daarbuiten!

Zo min mogelijk energie- en afvalverbruik

Uitsluitend samenwerken met AMFORI productielocaties (C of hoger)

Voorkeursfabrikanten voldoen aan SA8000 en LWG normen

Partnerschap en kennisverrijking 

Focus op Sustainable Development Goals

Nieuw: Zeology

Samen met onze partnerfabriek in India hebben wij tijd geïnvesteerd in het vergaren van kennis en ervaring om met Zeology te werken. Op dit moment hebben wij met succes orders geproduceerd voor een aantal klanten. Onze partnerfabriek in India is voorbereid op het werken met Nera's Zeology. In onze whitepaper vind je alle informatie die je nodig hebt om dit concept beter te begrijpen.

Duurzaamheid in 2021

Ook in 2021 hebben wij er alles aan gedaan om Dugros te verduurzamen. Niet te vergeten zijn de jaren voorafgaand aan 2021. Het enige verschil is dat wij in 2021 concrete stappen ondernomen, zodat wij ons eerste duurzaamheidverslag aan je konden publiceren. Je leest wat wij afgelopen jaar hebben gedaan, maar ook welke stappen wij in de toekomst gaan zetten om het Dugros MVO beleid meer naar buiten te brengen.


Sustainable Development Goals

De afkorting SDG staat voor ‘Sustainable Development Goals’ en is een initiatief van de VN. Er zijn in totaal 17 doelen geformuleerd die wereldwijd door partners worden nagestreefd. Dugros focust zich op dit moment op 4 goals: geen armoede, waardig werk en economische groei, verantwoorde consumptie en productie en partnerschap om doelstellingen te bereiken.

  Om deze goal te behalen maken wij met name gebruik van audits via AMFORI en certificering met SA8000. Beide instanties kijken kritisch naar minimumloon en leefbaar loon in productielanden. Daarnaast proberen wij, voornamelijk in onze eigen fabriek, goed voor onze productiemedewerkers te zorgen.

  Ook hierin spelen AMFORI en SA8000 een belangrijke rol. In de audits en controles ligt er een sterke focus op de werkomgeving en salariëring. We zijn geregeld fysiek bij onze productiepartners op locatie. Hierdoor krijgen wij inzicht in de situatie en proberen wij een goede en open relatie op te bouwen. We houden er rekening mee dat de prijs niet ten koste mag gaan van de productiemedewerkers.

  AMFORI speelt ook in verantwoorde productie een belangrijke rol. Milieu en consumptie is onderdeel van de audits. Voor Dugros India geldt dat zij certificeerd zijn met een LWG (Leather Working Group) status zilver. Het doel is om in 2025 status goud te behalen.

  Wij stimuleren lederwarenpartners in productielanden om te investeren in MVO initiatieven. Wij streven naar langdurige samenwerking waardoor investering in bijvoorbeeld audits, keurmerken of maatregelen lonend zijn. Met NGO’s zoals MVO Nederland en Solidaridad werken we aan projecten en ideeën om verandering teweeg te brengen in onze branche.

  Onze MVO werkgroep

  Binnen Dugros werken 5 collega’s aan het vormgeven en uitvoeren van het MVO beleid. Samen vormen zij de MVO werkgroep. De groep bestaat uit collega’s van logistiek, marketing, inkoop, backoffice en sales. Door het gebruik van een werkgroep leeft MVO onder alle afdelingen en is er meer draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen.

  Meer over duurzaamheid

  Duurzaamheid houdt ons al jarenlang elke dag bezig. Door onze kennis te delen, te vergroten of te bundelen kunnen we stappen maken. Zowel binnen ons bedrijf, in Nederland en daarbuiten. Wij zijn daardoor gestart met het verzamelen van nog meer kennis en het bespreken van veelgestelde vragen omtrent duurzaamheid.

  ISO 9001-certificaat

  Wij zijn in bezit van het ISO 9001 certificaat. Dit certificaat benadrukt het belang van de wensen van de klant, de kwaliteit en van continue ontwikkeling. Bij ons staan klanten centraal en zijn we elke dag bezig met het verbeteren van processen en het benutten van kansen. 

  Amfori

  Amfori BSCI is een internationale vereniging die internationale bedrijven helpt bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketen. Samen met Amfori willen wij zorgen voor een duurzamere en eerlijkere handel.

  Onze partners

  Keurmerken

  Mens en milieu zijn twee belangrijke onderwerpen. Daarom produceren wij uitsluitend bij productielocaties die aangesloten zijn bij AMFORI en beoordeeld zijn met een C of hoger. Daarnaast voldoen een aantal voorkeursfabrikanten aan SA8000 normen en beschikken ze over een LWG status. Hiermee waarborgen wij niet alleen de kwaliteit van onze producten, maar ook die van de werkomstandigheden en omgeving. Je leest meer over dit onderwerp in het blog over Social- en Environmental Compliance.